promo

Met welke problemen kunt u bij ons terecht?
Ongewild raken mensen betrokken bij een juridisch geschil. Dat kan van alles zijn zoals:

- In een arbeidsrelatie wordt u ontslag aangezegd, krijgt u niet uitbetaald, of zijn er problemen met het ziekengeld.
- Bij het aangaan van een huurcontract moet u voor zaken tekenen die u niet begrijpt.
- Bij het beëindigen van een huurcontract moet u herstelkosten betalen waar u het  niet mee eens bent.
- Bij een consumentenaankoop is de garantieperiode net verstreken.
- De buren willen hun huis uitbouwen en hebben u niet om instemming gevraagd.
- Door achterstallige betalingen krijgt u met een deurwaarder te maken.
- Problemen met uw sociale uitkering.
- Het opstellen van een bezwaarschrift in verband met een besluit van de overheid.
- U heeft behoefte aan advies bij het opstellen van een contract.

De lijst van dagelijkse problemen is eindeloos lang maar van een ding kunt u zeker zijn, als u besluit uw problemen aan ons voor te leggen dan bijten wij ons er in vast.

Indien uw zaak aan de rechter moet worden voorgelegd dan beperken wij ons tot een gang naar de kantonrechter (arbeidsgeschillen, huurgeschillen, vordering)

Wij bespreken met u de mogelijkheden om uw zaak op te lossen en geven duidelijk aan hoeveel tijd en kosten daarmee gemoeid zijn. Daarna beslist u pas of u met ons in zee wilt gaan.